fbpx
בחרו עמוד

ראשי > תחומי עיסוק > ייפוי כוח מתמשך > חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות

 

תחומי עיסוק

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

"חולה הנוטה למות", על פי הגדרת חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005 הוא אדם הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו. גם אם יינתן לו טיפול רפואי, ההערכה היא שהוא לא יחיה יותר משישה חודשים.

ייחודו של החוק בכך שהוא מאפשר לאדם לדרוש טיפול רפואי, להפסיק טיפול רפואי שכבר החל בו, ואף להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים (כגון: טיפולים כימותרפיים, ניתוחים, חיבור למכונת הנשמה והזנה מלאכותית), ובלבד שנתן האדם הוראות אלה מראש, למקרה שבו לא יהיה מסוגל להביע את התנגדותו לטיפול לכשיהיה בערוב ימיו.

המוסמך לקבוע אם מטופל הוא "חולה הנוטה למות" הוא "רופא אחראי", אשר על פי החוק יכול להיות מנהל מחלקה או יחידה במוסד הרפואי המטפל בחולה, או רופא מומחה שמינה מנהל המוסד הרפואי, מנהל מחלקה או מנהל יחידה, להיות אחראי לעניין החולים המטופלים במוסד, או רופא מחוזי של קופ"ח, או מי שמונה על ידו, עבור חולים המטופלים בקהילה.

לפי החוק אדם שמלאו לו 17 שנים, הוא לא הוכרז כפסול דין והוא מסוגל להביע את רצונו יכול לערוך מראש או בזמן אמת כאשר הוא כבר חולה הנוטה למות "צוואה בחיים" במסגרת 'טופס הנחיות רפואיות מקדימות של חולה הנוטה למות', ולציין בו את רצונו ביחס לטיפול הרפואי העתידי שיקבל, אם וכאשר יקבע שהוא חולה הנוטה למות.

על עורך המסמך לחתום על הטופס הנ"ל בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר ושאינם מיופי כוח, כאשר העדים צריכים לאשר את חתימתו של נותן ההנחיות בחתימת ידם על גבי הטופס.

החוק מאפשר לאדם למנות מיופה כוח, אשר יהיה מוסמך להחליט במקומו לגבי טיפול רפואי במצב זה ואף לשלב מתן הנחיות רפואיות מקדימות עם מינוי מיופה כוח. לכן, מומלץ לכלול הוראה מפורשת למקרה שבו יהיה ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה הכוח  – שתינתן עדיפות להנחיה הרפואית המקדימה.

ההנחיות יהיו תקפות למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר, כאשר ניתן להאריך את תוקף ההנחיות לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים, וזאת על גבי טופס הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות. אולם, פקיעתן של הנחיות רפואיות שלא חודשו לאחר חמש שנים אינן מבוטלות לחלוטין, אלא רק הופכות להיות בלתי מחייבות.

במקרה של שינוי או ביטול ההנחיות הרפואיות – 'הנחיה רפואית מקדימה' שניתנה במועד המאוחר יותר מבטלת 'הנחיה רפואית מקדימה' שניתנה במועד מוקדם יותר. התנאי הוא חתימה על טופס ביטול בכתב ובפני שני עדים.

את טופס הנחיות רפואיות מקדימות ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות, אולם המלצת משרד הבריאות היא לשמור את המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות בצירוף צילום תעודת זהות. במרכז הנ"ל יבדקו בזמן אמת שהמסמכים מולאו כהלכה, הם ישמרו במרכז ויהיו זמינים למטפלים בחולה הנוטה למות, בעת הצורך, ונותן ההנחיות אף יקבל, לפני תום תוקף הטפסים, תזכורת על הצורך בחידוש תוקפם.

חשוב לציין, כי עריכת טופס הנחיות רפואיות מקדימות אינו מצריך את שירותיו של עו"ד. אין אף חובה על פי החוק לחתום על הטופס בפני עורך דין. אולם במידה שיהיה צד מעוניין בחתימה של עורך דין על גבי הטופס – הרי שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו, לפיכך יש לקחת בחשבון כי ישנם עורכי הדין שלא גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס או שגובים תשלום סמלי בלבד.

אולי יעניין אותך גם…

מידע משפטי

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כלשהם או הימנעות מהם. קריאת המידע באתר אינה מהווה תחליף לפניה לעורך דין המתמחה בתחום ספציפי נדרש בטרם נקיטת בהליך כלשהו או נקיטת פעולה כלשהי או הימנעות מהם. כול המסתמך על האמור לעיל עושה זאת על אחריותו בלבד.

Share This
דילוג לתוכן