עד לאחרונה – אדם שאיבד את צלילות דעתו ויכולתו לקבל החלטות…