fbpx
בחרו עמוד

ראשי > תחומי עיסוק > מקרקעין > העברה אגב גירושין

העברה אגב גירושין

 

תחומי עיסוק

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

העברה אגב גירושין זו פעולה שנעשית במסגרת פירוק שיתוף בין בני זוג במסגרת הסכם גירושין או פרידה אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו אחד מבני הזוג ימכור ו/או יעביר את זכויותיו בדירה לבן הזוג האחר או מבני הזוג לילדיהם.

העברה אגב גירושין תקפה גם לידועים בציבור ולבני זוג מאותו מין כל עוד בין הצדדים קיים הסכם פרידה או גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, כפי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט העליון.

ההעברה יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הפרידה או הגירושין.

חשוב לדעת, כי סעיף 4א' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובע כי העברת זכויות בנכס מקרקעין בהתאם לפסק הדין הניתן 'אגב גירושין' (כלומר, כפועל יוצא של פסק דין לגירושין) אינה מהווה 'עסקת מכר' ,ובלבד שההעברה נעשית בין בני הזוג, או מבני הזוג לילדיהם.

מכאן, העברה אגב גירושין איננה מהווה אירוע מס, ולכן אין חיוב במס רכישה או במס שבח (כן ייתכן חיוב במס רכוש), כלומר אין צורך בדיווח לרשויות המס בתור 'עסקת מכר במקרקעין', אלא ניתן לבצע העברה ורישום זכויות עם פסק הדין אגב גירושין בלשכת רישום המקרקעין, ברשות מקרקעי ישראל ובחברה משכנת, לפי העניין.

יחד עם זאת, עו"ד מומחה למקרקעין ידאג לדווח על העברה זו למיסוי מקרקעין על מנת שבגוף זה יהיה תיעוד של היסטוריית הנכס, בפרט ובעיקר כי אין מדובר בהענקת פטור מתשלום מס אמיתי אלא בדחיית תשלום המס עד למועד מכירת או העברת הזכויות על ידי מקבל הזכויות. כלומר, מקבל הזכויות יכנס לנעלי מעביר הזכויות לעניין קביעת יום הרכישה ושווי הרכישה כך שאלו ייקבעו בהתאם ליום ושווי הרכישה של מעביר הזכויות, בעת העברת או מכירת הנכס על ידי מקבל הזכויות יחול תשלום מס שבח על כל התקופה מעת רכישת המקרקעין לפי יום הרכישה המקורי של בני הזוג – ולא ממועד קבלת הזכויות אגב גירושין במסגרת הסכם הגירושין – ועד למכירה.

יוצא מכך, כי בין אם ההעברה אגב גירושין היא בתמורה ובין אם לאו, הרי שבעת העברת הזכויות לא קמה חובה לתשלום מס כאמור, אך ברגע שמקבל הזכויות ימכור את זכויותיו בדירה יהיה עליו לשאת בתשלום מס השבח במלואו, לרבות בתקופת השבח (הרווח) שנוצר לפני קבלת הזכויות אגב גירושין ובמהלך התקופה שהחזיק בנכס מעביר הזכויות (ככל שלא יהא זכאי מקבל ההעברה לפטור לפי החוק במועד מכירת המקרקעין).

ראו בעניין זה מאמרה של עו"ד בדני בעניין "ניכויים מותרים בחישוב השבח על מכירת דירה מגורים" במקרה שיש יותר מדירה אחת.

בנוסף, בעת העברת זכויות אגב גירושין בין בני זוג עצמם או לילדיהם המשותפים עשויה לחול חובת תשלום היטל השבחה שכן נדרש 'אישור עירייה' (תעודה לרשם המקרקעין /טאבו להעברת זכויות בנכס) בעת ביצוע העברת הזכויות. בחלק מהמקרים ניתן יהיה לחתום על כתב התחייבות בפני הועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיו מקבל הזכויות יישא בתשלום היטל השבחה בעת מימוש עתידי, לרבות עבור חלקו של מעביר הזכויות.

מטעמים אלה, לא תמיד נכון בהכרח לבצע מכירה אגב גירושין בין בני זוג, אלא לבצע מכירה רגילה.

לפיכך, בטרם עריכת הסכם גירושין וסיכום תנאיו, חשוב להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בדיני משפחה ובמקרקעין בכדי לבצע, בין היתר, תכנון מס אופטימאלי. באמצעות עו"ד מומחה ניתן לשקול איזו עסקת מכר עדיף לבצע ו/או לקבוע תנאים בתוך הסכם הגירושין עצמו שישקפו חלוקה שווה בנטל חיובי תשלום היטל השבחה ו/או תשלום מס השבח שנצבר במהלך ההחזקה המשותפת של בני הזוג בנכס. לדוגמא, קביעה מפורשת כי מעביר הזכויות יישא בנטל תשלום כלשהו מתשלום מס השבח ו/או היטל ההשבחה בעתיד וכיוצא בזה.

ענייני גירושין וחלוקת רכוש הם עניינים סבוכים, ולכן אין להסתמך על מאמר תוכן זה כייעוץ משפטי מוסמך, אלא חשוב מאוד להיעזר בעורך דין בתחום המשפחה והמקרקעין.

עורכת דין איילת בדני מתמחה בתחום המשפחה והמקרקעין ובעלת ניסיון רב בליווי מוצלח של עסקאות העברה אגב גירושין משנת 2002.

אולי יעניין אותך גם…

גישור גירושין

גישור גירושין

לפי הנתונים סטטיסטיים אחד מכל שלושה זוגות נשואים מתגרש לצערנו…

מידע משפטי

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כלשהם או הימנעות מהם. קריאת המידע באתר אינה מהווה תחליף לפניה לעורך דין המתמחה בתחום ספציפי נדרש בטרם נקיטת בהליך כלשהו או נקיטת פעולה כלשהי או הימנעות מהם. כול המסתמך על האמור לעיל עושה זאת על אחריותו בלבד.

Share This
דילוג לתוכן