בני זוג המעוניינים להתגרש נדרשים לפי חוק להגיש בקשה ליישוב סכסוך…